Thông tin tuyển sinh

Phương thức và ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2021

Ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 *. Đối với thí sinh Việt Nam

Cả hai phương thức xét tuyển đều sử dụng 1 trong các tổ hợp sau đây: A00; A01; D01; D07, (riêng ngành Kỹ thuật môi trường sử dụng 1 trong các tổ hợp A00; B00; D01; D07).

- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có điểm xét tuyển (là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn thi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân) đạt ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (sẽ được Nhà trường xác định và thông báo trên website của Nhà trường (địa chỉ: http://tnut.edu.vn)  và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định).

Điểm xét tuyển = Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 1 + Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 2 + Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có tổng điểm trung bình cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân phải đạt từ 18 điểm trở lên.

Ghi chú: Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương án đăng ký xét tuyển sau:

Phương án 1: Điểm trung bình cộng các học kỳ của môn xét tuyển = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ II lớp 11 +  Điểm trung bình học kỳ I lớp 12)/3.

Phương án 2: Điểm trung bình cộng các học kỳ của môn xét tuyển = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 12 + Điểm trung bình học kỳ II lớp 12*2)/3. Trong đó học kỳ II lớp 12 nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 1 + Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 2 + Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

    *. Đối với lưu học sinh quốc tế:

- Đã tốt nghiệp THPT 

- Có sức khoẻ tốt

- Không vi phạm pháp luật tại các nước sở tại

- Năng lực tiếng Anh tốt (có chứng chỉ quốc tế hoặc thông qua phỏng vấn – Đối với chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế) hoặc chứng chỉ tiếng Việt (đối với các chương trình đại trà)

- Có đủ các giấy tờ khác theo quy định.

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn