Thông tin tuyển sinh Khoa Điện tử 2018

Tuyển sinh 2018

Mã ngành

Tên  ngành / Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Các lĩnh vực: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, các chương trình hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử xem tại đây. 

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông xem tại đây.

400

A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học

A01: Toán, Vật Lý. Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7480106

Kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, các chương trình hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

160

7520216

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Các lĩnh vực: Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

325

7520114

Kỹ thuật Cơ điện tử 

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

280

 

Create by: duycop@gmail.com