Giới thiệu

Danh sách giảng viên (ĐLĐK)

Danh sách giảng viên bộ môn

 

  

TT

Họ và tên, chức danh,

học vị

Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài Ngoại ngữ
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Chí
Email: ngchi@tnut.edu.vn
Tel: 0944.122.388
Trưởng bộ môn ĐLĐK Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên, 2000 Trường ĐH BK Hà Nội, Việt Nam, 2005 Trường ĐH BK Hà Nội, Việt Nam, 2012 ĐH Oklahoma TOEFL-ITP 503
2

ThS. Ngô Phương Thanh
Email:
ngophuongthanhdldk@tnut.edu.vn
Tel: 0915.660.599

Phó trưởng bộ môn, Phó chủ tịch công đoàn Khoa, Trưởng nữ công khoa Điện tử, UV BNC trường, Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2005 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2011     TOEFL-ITP 477
3

PGS. TS Nguyễn Hữu Công
Email: conghn@tnu.edu.vn
Tel: 0913.589.758

Phó giám đốc ĐHTN  Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 1986  ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 1997 ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 2003     
4

ThS. Nguyễn Nam Trung
Email: trungac@tnut.edu.vn
Tel: 0982.775.934

Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 1992        TOEFL-ITP 477
5 Ths Bùi Mạnh Cường
Email: cuongvmc@gmail.com
Tel: 0912.737.387 
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2004  ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2007      TOEFL-ITP 477
6 ThS. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
Email:    quynhntt@tnu.edu.vn
Tel: 01.266.325.996  
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2007 ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 2011 NCS, ĐH Reims Champagne Ardenne, Cộng hòa Pháp   TOEFL-ITP 550
7 ThS Phạm Văn Thiêm
EMail: phuthiem@gmail.com
Tel: 01.686.362.909    
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009 ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 2012  NCS, Đại học Riems Champage-Ardenne, Cộng hòa Pháp   TOEFL-ITP 513
8 ThS. Nguyễn Trọng Toản
Email:
nguyentrongtoanth@gmail.com
Tel: 0977.426.445
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009 ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 2012     TOEFL-ITP 510
9 ThS. Nguyễn Văn Chí (Chí E)
Email: nvc288@gmail.com
Tel:   0977512217
UV BTK HSV Trường, UV BCH đoàn trường,  Phó bí thư LCĐ khoa Điện tử, Liên chi hội trưởng liên chi hội SV khoa Điện tử, Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2011        TOEFL-ITP 453
10

ThS. Dương Quỳnh Nhật
Email: quynhnhat8x@gmail.com 
Tel: 0984784863

Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2011  Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2014      TOEFL-ITP 453
11 ThS. Trần Thiện Dũng
Email: tranthiendung90@gmail.com
Tel: 01689946743
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2013  ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, 2018      TOEFL-ITP 510
12

KS. Đặng Văn Huyên

Email: danghuyen20592@gmail.com

Tel:01644345085

Giảng viên 2016, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam       TOEFL-ITP 530
Create by: chinh.kty@gmail.com