Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH Sinh viên năm 2022

Đề tài NCKH Sinh viên năm 2022

STT Tên đề tài Mã số Người thực hiện GVHD
1 Robot iTNUT. Module 01: Xây dựng phần mềm nhận dạng người và đọc tên người qua camera và máy tính hiệu năng thấp SV2022-01 Chủ nhiệm: Hoàng Đức Chung (MSSV: K205480106048; Lớp: K56KMT)  Nguyễn Văn Huy
CTV: Hà Văn Khánh (MSSV: K205480106041; Lớp: K56KMT) 
2 Robot iTNUT. Module 02: Xây dựng phần mềm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt cho một tập câu hỏi đơn giản và tự động trả lời. SV2022-02 Chủ nhiệm: Dương Văn Huân (MSSV: K185480106010; Lớp:K54KMT) Nguyễn Văn Huy
CTV: Hà Văn Khánh (MSSV: K205480106041; Lớp: K56KMT) 
3 Nghiên cứu chế tạo mạch phát xung và điều khiển dòng điện trên máy cắt dây EDM (Wire-cutting Electrical Discharge Machine-EDM) SV2022-03 Chủ nhiệm: Hà Minh Hoàng (MSSV: K195520207025; Lớp: K55KDT01) Lê Duy Minh
CTV: Trương An Thái (MSSV: K195520207048; Lớp: K55KDT01) 
CTV: Hoàng Phú Trường (MSSV: K195520207055; Lớp: K55ĐVT.01) 
4 Nghiên cứu phương pháp điều khiển tọa độ gia công và chế tạo mạch công suất điều khiển 2 động cơ bước trục X,Y trên máy cắt dây EDM (Wire-cutting Electrical Discharge Machine-EDM) SV2022-04 Chủ nhiệm: Hoàng Phú Trường (MSSV: K195520207055; Lớp: K55ĐVT.01)  Lê Duy Minh
CTV: Nguyễn Văn Sơn (MSSV: K195520207045; Lớp: K55ĐVT.01)
CTV: Hà Minh Hoàng (MSSV: K195520207025; Lớp: K55KDT01)
5 Nghiên cứu chế tạo Buồng khử khuẩn toàn thân SV2022-05 Chủ nhiệm: Đoàn Văn Hiếu (MSSV: K185520207011; Lớp: K54ĐVT.01) Phan Thanh Hiền
CTV: Hoàng Thị Hương (MSSV: K185520207017; Lớp: K54ĐVT.01)
6 Nghiên cứu công nghệ rung siêu âm ứng dụng trong hệ thống buồng khử khuẩn toàn thân SV2022-06 Chủ nhiệm: Dương Đình Kiên (MSSV: K185520207062; Lớp: K54KĐT.01)  Lê Thị Huyền Trang
CTV: Ngô Văn Tiến Đạt (MSSV: K185520207006; Lớp: K54KĐT.01) 
7 Nghiên cứu sử dụng Matlab mô phỏng các khối chức năng trong hệ thống Viễn thông SV2022-07 Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (MSSV: K185520207029; Lớp: K54ĐVT.01) Trần Anh Thắng
CTV: Nguyễn Thị Phương Thảo (MSSV: K185520207066; Lớp: K54ĐVT.01)
8 Thiết kế bộ cộng đầy đủ (Full Adder) sử dụng công nghệ CMOS SV2022-08 Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Thanh (MSSV: K185520207040; Lớp: K54KĐT.01) Phạm Duy Khánh
CTV: Dương Quỳnh Giang (MSSV: K185520207060; Lớp: K54KĐT.01)
CTV: Đỗ Thị Tuyết Nhi  (MSSV: K185520207064; Lớp: K54KĐT.01)
9 Hệ thống theo dõi xe và cảnh báo tai nạn SV2022-09 Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu (MSSV: K185520207044; Lớp: K54KĐT.01) Phạm Duy Khánh
CTV: Nguyễn Hữu Thiện (MSSV: K185520207042; Lớp: K54KĐT.01)
CTV: Nguyễn Thị Huyền Thu (MSSV: K185520207045; Lớp: K54KĐT.01)
10 Nghiên cứu và xây dựng phần mềm nhận dạng biển số xe ô tô sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo SV2022-10 Chủ nhiệm: Trần Văn Ngoan (MSSV: K185480106014; Lớp: 54KMT) Đặng Thị Hiên
11 Nghiên cứu và xây dựng phần mềm nhận dạng khuôn mặt người sử dụng phương pháp Principal Coponent Analysis (PCA) SV2022-11 Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Hiệp (MSSV: K185480106036; Lớp: 54KMT) Đặng Thị Hiên
12 Thu thập dữ liệu và nhận dạng mô hình đối tượng điều khiển tuyến tính SV2022-12 Chủ nhiệm: Đặng Thanh Tùng (MSSV: K185520216110; Lớp: K54DDK)  Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
CTV: Phạm Quang Huế (MSSV: K185520216078; Lớp: K54DDK) 
CTV: Đinh Thị Trang (MSSV: K185520216049; Lớp: K54DDK) 
13 Xây dựng website giảng dạy Online SV2022-13 Chủ nhiệm: Đặng Hoàng Nam (MSSV: K195480106015;Lớp: K55KMT)  Nguyễn Đức Mùi
14 Xây dựng Website học tập Online SV2022-14 Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Đức (MSSV: K195480106006; Lớp: K55KMT)   Nguyễn Đức Mùi
15 Ứng dụng AI nhận dạng người nhà trong hệ thống smarthome SV2022-15 Chủ nhiệm: Trần Thị Duyên (MSSV: K185480106004; Lớp:  K54KMT.01) Đỗ Duy Cốp
CTV: Trần Việt Dũng (MSSV: K185520216125; Lớp:  K54KMT.01)
16 Ứng dụng AI xác thực sinh viên học online tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp SV2022-16 Chủ nhiệm: Lương Ngọc Đông (MSSV:  K185480106033; Lớp: K54KMT.01)  Nguyễn Tuấn Linh
CTV: Trần Thị Duyên (MSSV: K185480106004; Lớp:  K54KMT.01)
17 Điều khiển thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt sử dụng Raspberry SV2022-17 Chủ nhiệm: Hoàng Thanh Tùng (MSSV: K195480106024; Lớp: K55KMT) Trần Thị Ngọc Linh
18 Thiết kế bo mạch thí nghiệm IC Khuếch đại thuật toán phục vụ thí nghiệm trực tuyến.
Module 01: Thiết kế bo thí nghiệm IC Khuếch đại thuật toán có tích hợp tính năng điều khiển bằng phần mềm trên máy tính
SV2022-18 Chủ nhiệm: Ngô Thế Duy (MSSV: K195520207013; Lớp: K55KĐT.01) Bạch Văn Nam
19  Thiết kế mạch bo thí nghiệm IC khuếch đại thuật toán phục vụ thí nghiệm trực tuyến.
 Module 02: Thiết kế mạch phát hàm và đồng hồ vạn năng sử dụng trong thí nghiệm trực tuyến
SV2022-19 Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoài (MSSV: K195520207024; Lớp: Lớp: K55KĐT.01) Nguyễn Thị Hải Ninh
20 Thiết kế mạch bo thí nghiệm IC khuếch đại thuật toán phục vụ thí nghiệm trực tuyến.
 Module 03: Thiết kế phần mềm trên máy tính để điều khiển và giám sát bo thí nghiệm
SV2022-20 Chủ nhiệm: Hà Trung Kiên (MSSV: K195520207033; Lớp: K55KĐT.01) Đặng Thị Ngọc Ánh
21 Thiết kế mạch bo thí nghiệm IC khuếch đại thuật toán phục vụ thí nghiệm trực tuyến.
 Module 04: Thiết kế bộ điều khiển trung tâm kết nối phần cứng bo thí nghiệm và máy tính
SV2022-21 Chủ nhiệm: Giáp Thị Hảo (MSSV: K195520207017; Lớp: K55KĐT.01) Đặng Thị Ngọc Ánh
22 Nghiên cứu, thiết kế mô đun thu thập dữ liệu Ethernet – DAQ ứng dụng trong đo lường điều khiển SV2022-22 Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Nam (MSSV: K195520216333; Lớp: K55DDK) Trần Thiện Dũng
23 “Loa Phường” Loa phát thanh tự động chuyển văn bản thành tiếng nói. Module 01: Xây dựng phần mềm tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt từ văn bản cho thiết bị hiệu năng thấp.  SV2022-23 Chủ nhiệm: Hà Văn Khánh (MSSV: K205480106041; Lớp: K56KMT) Trần Thị Thanh
CTV: Hoàng Đức Chung (MSSV: K205480106048; Lớp: K56KMT)
24  “Loa Phường” Loa phát thanh tự động chuyển văn bản thành tiếng nói. Module 02: Xây dựng thuật toán chuẩn hóa văn bản phục vụ cho hệ thống tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt tự động cho thiết bị hiệu năng thấp. SV2022-24 Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Hiếu (MSSV: K195480106008; Lớp: K55KMT) Trần Thị Thanh
CTV: Hoàng Đức Chung (MSSV: K205480106048; Lớp: K56KMT)
25  “Loa Phường” Loa phát thanh tự động chuyển văn bản thành tiếng nói. Module 03: Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống tổng hợp tiếng nói tự động phục vụ cho mục đích thông báo cộng đồng  SV2022-25 Chủ nhiệm: Trần Việt Dũng (MSSV: K185520216125; Lớp: K54KMT) Nguyễn Văn Huy
CTV: Hoàng Đức Chung (MSSV: K205480106048; Lớp: K56KMT)
26 Xây dựng hệ thống gợi ý cho sản phẩm âm nhạc trực tuyến sử dụng thuật toán Neighbourhood Collaborative Filtering SV2022-26 Chủ nhiệm: Vũ Thái Sơn (MSSV: K185480106048; Lớp: K54KMT.01) Trần Thị Thanh
27 Xây dựng hệ thống chuyển đổi số trong quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Điện tử SV2022-27 Chủ nhiệm: Dương Văn Nam (MSSV: K185480106038; Lớp: K54KMT.01) Đỗ Duy Cốp
CTV: Lê Thúy Ngà (MSSV: K185480106016; Lớp: K54KMT.01)
28 Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển, giám sát đa hệ vi điều khiển phân tán thông qua Internet SV2022-28 Chủ nhiệm: Phạm Sỹ Quang (MSSV: K195480106018; Lớp: K55KMT) Tăng Cẩm Nhung
29 Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển, giám sát đa hệ vi điều khiển phân tán thông qua mạng nội bộ LAN SV2022-29 Chủ nhiệm: Nguyễn Thọ Duy (MSSV: K195480106007; Lớp: K55KMT) Tăng Cẩm Nhung
30 Bộ điều khiển giám sát cảnh báo mất cân bằng pha cho điện 3 pha SV2022-30 Chủ nhiệm: Vũ Tiến Hoàng (MSSV: K195520207026; Lớp: K55ĐVT) Đào Huy Du
31 Mạch nạp, xả bảo vệ ac quy thông minh SV2022-31 Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hưng (MSSV: K185520207073; Lớp: K54ĐVT01) Đào Huy Du
32 Thiết kế, chế tạo máy CNC gia công mạch in SV2022-32 Chủ nhiệm: Hoàng Quang Minh (MSSV: K19548016014; Lớp: K55KMT) Đào Huy Du
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn