Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH SV năm 2019,2020

Đề tài NCKH SV năm 2019,2020

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Giáo viên hướng dẫn Mã số
1 Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm trong bán hàng trực tuyến sử dụng giải thuật lọc cộng tác. Lê Xuân Thiều (Lớp: K52KMT;
MSSV: K165520114135)
  Trần Thị Thanh SV2020-54
2 Ứng dụng mạng nơ ron tích chập trong nhận dạng chữ viết tay Nguyễn Thị Uyên (Lớp: 53KĐT; MSSV: K175520207032) Ngô Trọng Hoàn (Lớp: K52CDT02; MSSV: K165520114099) Nguyễn Phương Huy SV2020-55
3 Thiết kế vi mạch khuếch đại thuật toán trên công nghệ CMOS Trần Văn Bình (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207003) Nguyễn Thị Xoan (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207035)
Hà Ngọc Thuận ( (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207025)
Phạm Duy Khánh SV2020-56
4 Thiết kế bộ giám sát hoạt động của Acquy máy phát trong trạm thu phát viễn thông BTS Nguyễn Thị Xoan (Lớp: K53KĐT ; MSSV: K175520207035) Trần Văn Bình   (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207003); Hà Ngọc Thuận ( (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207025) Bạch Văn Nam SV2020-57
5 Thiết kế bộ điều khiển cửa cổng 02 cánh tự động dùng cho các gia đình. Nguyễn Thùy Dương (Lớp: K53KĐT ; MSSV: K175520207009) Nguyễn Thị Xoan (Lớp: K53KĐT ; MSSV: K175520207035);
Hà Ngọc Thuận ( (Lớp: K53KĐT; MSSV: K175520207025)
Bạch Văn Nam SV2020-58
6 Ứng dụng đồ họa 3D vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ học từ vựng cho trẻ Nguyễn Văn Khánh (Lớp: K53KMT; MSSV: K175520214007) Nguyễn Đình Thi (Lớp: K51KMT; MSSV: K155520214011) Phùng Thị Thu Hiền SV2020-59
7 Thiết kế và thi công bộ lọc số FIR cho xử lý âm thanh trên nền FPGA Hà Ngọc Thuận (Lớp: K53KDT01; MSSV: K175520207025)  Nguyễn Thị Thu  (Lớp: K54KĐT1; MSSV: K185520207044)
Dương Quỳnh Giang (Lớp: K54KĐT1; MSSV: K185520207060)
Nguyễn Phương Huy SV2020-60
8 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ truyền nhận dữ liệu sử dụng kỹ thuật PLC (Power Line Communication) Triệu Văn Toàn (Lớp: 54DDK.01; MSSV: K185520216277) Đoàn Minh Hiếu (Lớp: 53DDK.01; MSSV: k1755202116014)
Mai Thế Kỷ (Lớp: 53DDK.01; MSSV: K175520216026) 
Ngô Phương Thanh SV2020-61
9 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thu thập thông số mạch điện 03 pha truyền thông internet Đàm Hải Long (Lớp: 54DDK.01; MSSV: K185520216198) Nguyễn Thành Trung (Lớp: 53DDK.01; MSSV: K175520216274),
Nguyễn Văn Hiển (Lớp: 54DDK.01; MSSV: K185520216072) 
Ngô Phương Thanh SV2020-62
10 Thiết kế điều khiển ổn định hệ xe con lắc ngược hai thanh nối Nguyễn Kim Tập (Lớp: K54ĐĐK.01; MSSV: K185520216100)  Nguyễn Huy Hoàng (Lớp: K54ĐĐK.01; MSSV: K18552021636),
Trần Đình Thắng (Lớp: K54ĐĐK.01; MSSV: K185520216331)
Nguyễn Nam Trung SV2020-63
11 Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch tái cấu trúc PIN mặt trời nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Nguyễn Thị Hồng Nhung  (Lớp:  K54ĐVT.01;   MSSV: K185520207029) Vương Thu Hoài (Lớp:  K54KMT; MSSV: K185480106009)
Trần Thị Kim Duyên (Lớp:  K54KMT ; MSSV: K185480106004)
PGS.TS. Đào Huy Du SV2020-64
12 Nghiên cứu phần mềm Drivingtest để ứng dụng vào quá trình tối ưu mạng thông tin di động. Nguyễn Thế Hưng  (Lớp:  K54ĐVT.01;   MSSV: K185520207073) Dương Đoàn Minh Anh (Lớp:  K54ĐVT.01 ;  MSSV: K185520207001)
Dương Thị Thủy  (Lớp:  K54ĐVT.01; MSSV: K185520207046)
PGS.TS. Đào Huy Du SV2020-65
13 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu thập thông tin các thông số môi trường nước ứng dụng trong nuôi thủy sản Nguyễn Thị Thanh Thủy (Lớp:  K54ĐVT.01;   MSSV: K185520207067)  Nguyễn Thị Phương Thảo (Lớp:  K54ĐVT.01;   MSSV: K185520207066)
Ma Phúc Vỹ (Lớp:  K54ĐVT.01   MSSV: K185520207055)
PGS.TS. Đào Huy Du SV2020-66
14 Nghiên cứu các chuẩn truyền dẫn vô tuyến trong hệ thống truyền hình số mặt đất DVT-T2 Lại Vi Hưng (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207012) Nguyễn Phương Mai (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207015) Lê Thị Huyền Trang SV2020-67
15 Nghiên cứu các kỹ thuật xáo trộn khối (Block Interleaving) và mô phỏng bằng matlab cho hệ thống viễn thông Nguyễn Thành Nam (Lớp: K54ĐVT.01 ; MSSV: K185520207027) Trương Thắng Lợi (Lớp: K54ĐVT.01; MSSV: K185520207022) Trần Anh Thắng SV2020-68
16 Nghiên cứu các kỹ thuật xáo trộn xoắn (Convolution Interleaving) và mô phỏng bằng matlab cho hệ thống viễn thông. Nguyễn Song Hào (Lớp: K54ĐVT.01; MSSV: K185520207058) Hoàng Thị Hương (Lớp: K54ĐVT.01; MSSV: K185520207017) Trần Anh Thắng SV2020-69
17 Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng video sử dụng các phần mềm chuyên dụng Nguyễn Thị Trang Nhung (Lớp: K53ĐTVT; MSSV: K175520207047); Ngô Thị Loan (MSSV: K175520207038)
Bế Viết Mạnh (MSSV: K175520207016)
Đoàn Thanh Hải SV2020-70
18 Nghiên cứu bài toán quy hoạch mạng viễn thông sử dụng phần mềm ArcGIS Ngô Thị Loan (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207038) Lý Việt Hiếu (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207010); Nguyễn Thị Trang Nhung (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207047) Đoàn Thanh Hải SV2020-71
19 Nghiên cứu các giao thức định tuyến bản tin Broadcast và Multicast trong dịch vụ truyền hình qua Internet IPTV Hoàng Thị Thùy (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207026) Lý Việt Hiếu (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207010) Lê Duy Minh SV2020-72
20 Nghiên cứu, thiết kế ứng dụng điện trường cao áp trong hệ thống lọc khói bếp ăn công nghiệp. Bế Viết Mạnh
(Lớp: K53DVT.01 MSSV: K175520207016)
Nguyễn Thị Trang Nhung (Lớp: 53ĐVT.01; MSSV: K175520207047) Lê Duy Minh SV2020-73
21 Xây dựng thiết bị smarthome sử dụng giao thức MQTT Trần Việt Dũng (Lớp:  K54KMT.01; MSSV: K185520216125) Lương Ngọc Đông  (Lớp:  K54KMT.01;  MSSV: K185480106033)
Ngô Quang Thọ  (Lớp:  K54KMT.01;   MSSV: K185520201027)
Đỗ Duy Cốp SV2020-74
22 Nâng cấp bàn thí nghiệm điều khiển quá trình nhiệt CRT Nguyễn Đăng Công (Lớp: K52DDK) Kiều Văn Quang (Lớp: Lớp: K53ĐĐK.01; MSSV: K175520216221 )
Triệu Văn Toàn (Lớp: K54DDK; MSSV: K185520216277 )
PGS.TS. Nguyễn Văn Chí SV2020-75
23 Nghiên cứu phương pháp điều khiển thiết bị trên nền tảng Android sử dụng chuẩn truyền thông Bluetooth Đoàn Thành Tâm (MSSV: K155520216048; Lớp: 51DDK)   Tăng Cẩm Nhung SV2019-15
24 Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ giảm tốc 3 pha sử dụng biến tần sử dụng vi điều khiển Arduino Phạm Đức Tài (MSSV: K155520216246; Lớp: 51DDK)   Tăng Cẩm Nhung SV2019-16

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn