Cựu sinh viên

K47KMT và K48KMT nói gì khi chọn việc và kỹ năng khi đi phỏng vấn

Nhân dịp K50KMT sắp ra trường, sắp phải chọn công việc và đi phỏng vấn. Hãy xem các 2 đại diện K47KMT và K48KMT nói gì khi chọn việc và kỹ năng khi đi phỏng vấn nhé. (Cảm ơn 2 bạn đã dành thời gian cho các em Khóa sau)

Hãy chia sẻ video: https://youtu.be/KaaXoDfxl6s

Create by: duycop@gmail.com