Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2010

Đề tài NCKH cấp trường năm 2010

Stt

 Đề tài

 Chủ nhiệm

1

 Tìm hiểu XML và ứng dụng XML để giao tiếp trong môi trường mạng

 KS. Đỗ Duy Cốp

 2

Xây dựng các thuật toán lập lịch ứng dụng trong  môi trường tính toán lưới dựa trên hiệu năng của hệ thống

ThS.Tăng Cẩm Nhung

 3

Ứng dụng hình học Fractal nhận dạng vùng văn bản trên ảnh đa cấp xám có cấu trúc phức tạp và nhiễu

ThS. Nguyễn Văn Huy

 4

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp Quận/Huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Ths.Trần Thị Thanh

 5

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron

KS.Võ Phúc Nguyên

 6

 Kỹ thuật  xử lý song song trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán (CSDLPT)

ThS.Nguyễn Thị Hương

 7

 Nền tảng J2ME và ứng dụng trên điện thoại di động

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 8

 Thiết kế hệ thống điều khiển tập trung cho các máy gia công CNC

ThS.Nguyễn Tuấn Linh

 9

Nghiên cứu một số phương pháp mã hóa nhằm giảm số bít trong hệ thống truyền thông viễn thông

ThS.Trần Anh Thắng

 10

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong xử lý lưu lượng trên nền mạng IP

ThS.Nguyễn Thị Phương Nhung

 11

Trích chọn đặc trưng âm thanh trong hệ thống tìm kiếm âm nhạc theo nội dung

 Ths. Phùng Thị Thu Hiền

 12

Thiết kế các hệ thống số sử dụng Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL (Hardware Description Language)

KS Bạch Văn Nam

 13

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AT89C51 để điều khiển nhiệt độ hệ thống lồng ấp (lò sưởi) cho trẻ sơ sinh trong các bệnh viện.

Ths. Mai Trung Thái

 14

Nghiên cứu ứng dụng MPC (Model Predictive Control) Toolbox trên  MATLAB trong bài toán  điều khiển dự báo

Ks. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

 15

Ứng dụng Optimization Toolbox trong Matlab tìm bộ tham số tối ưu cho bộ điều khiển

Ks. Phạm Văn Thiêm

 16

Nghiên cứu sử dụng phần mềm IPOPT trong bài toán điều khiển tối ưu.

Ks. Ngô Phương Thanh

 17

Nghiên cứu về ống Nano Cacbon (Carbon nanotube - CNT) và các ứng dụng cơ bản của nó

Ths. Phạm Duy Khánh

 18

 Kỹ thuật lọc nhiễu trong xử lý ảnh số

Ths. Đặng Thị Hiên

 19

 Ứng dụng mô hình di truyền mờ cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực AQM  (ACTIVE QUEUE MANAGEMENT) trên mạng viễn thông

Ths. Nguyễn Phương Huy

 20

Tìm hiểu lý thuyết hình học FRACTAL và ứng dụng trong việc cài đặt một số đường, mặt FRACTAL phổ biến

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

 21

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển, máy tính giám sát và điều khiển máy khoan tự động theo chương trình

Ths. Lâm Hoàng Bình

 22

Sử dụng hệ mật mã IDE mã hóa thông tin trên mạng

Ths. Nghiêm Văn Tính

 23

Ứng dụng các phần mềm cho việc tính toán và mô phỏng các cơ cấu phẳng phức tạp

Ths. Nguyễn Ngọc Hà

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn