Giới thiệu

Các đề tài, dự án

Các đề tài, dự án bộ môn ĐTVT thực hiện các năm qua

1. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

Stt Thời gian Tên chương trình, đề tài Tác giả Trách nhiệm tham gia
1 2004 Mạng Nơ ron mờ và ứng dụng cho nhận dạng chữ viết Nguyễn Phương Huy Chủ trì
2 2005 Biến đổi Wavelet và ứng dụng trong nén tín hiệu hình ảnh Nguyễn Phương Huy Chủ trì
3 2005  Tính toán phối hợp trở kháng dùng đồ thị SMITH  Lê Duy Minh Chủ trì
4 2005 Kiểm soát lỗi trong quá trình truyền thoại    
5 2006 Biến đổi Wavelet và ứng dụng trong nén tiếng nói  Nguyễn Phương Huy Chủ trì
6 2008 Ứng dụng điều chế OFDM trong truyền thông qua đường dây điện lực Nguyễn Phương Huy Chủ trì
7 2008 Nghiên cứu vòng khóa pha PLL để đồng bộ trong mạng viễn thông Đoàn Thanh Hải Chủ trì
8 2008 Khử ICI cho hệ thống thông tin di động dùng OFDM bằng phương pháp tự triệt (SC – self cancel) Trần Anh Thắng Chủ trì
9 2008 Xây dựng hệ thống chấm điểm trắc nghiệm hoàn toàn tự động  Phan Thanh Hiền Chủ trì
10 2008 Anten thông minh và khả năng ứng dụng trong mạng 3G Lê Duy Minh Chủ trì
11 2008 Ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến đến hệ thống thông tin quang Đào Huy Du Chủ trì
12 2009 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kênh thông tin vô tuyến di động phân chia theo đặc tính pha đinh nhanh bằng phần mềm Matlab    
    Nghiên cứu tạp âm và nhiễu trong đường truyền thông tin vệ tinh và các phương pháp giảm thiểu ảnh hưởng của nó  Trần Anh Thắng Chủ trì
14 2009 Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng thế hệ mới Phan Thanh Hiền Chủ trì
15 2009 Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần “Thông tin di động” Đào Huy Du Chủ trì
16 2010 Ứng dụng mô hình di truyền mờ cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực AQM (active queue management) trên mạng viễn thông  Nguyễn Phương Huy Chủ trì
17 2010 Nghiên cứu các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của méo phi tuyến trong các hệ thống đa sóng mang sử dụng điều chế M - QAM (M - QAM: M - ary Quadrature Amplitude Modulation)  Đoàn Thanh Hải Chủ trì
18 2010 Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp mã hóa nhằm giảm số bít mã hoá nguồn trong hệ thống truyền thông viễn thông  Trần Anh Thắng Chủ trì
19 2012 Nghiên cứu kết hợp phương pháp điều chế mã có xáo trộn bít với mã hóa kênh trong hệ thống truyền thông viễn thông  Trần Anh Thắng Chủ trì
20 2012 Nghiên cứu mã Turbo trong hệ thống CDMA    
21 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số anten thông dụng thực nghiệm trên hệ thống Unitrain thuộc bộ thí nghiệm anten và truyền sóng ngành ĐTVT tại trường ĐH KTCN  Lê Duy Minh Chủ trì
22 2015 Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển đèn giao thông thông minh Đào Huy Du Chủ trì
23 2016 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ lọc sóng hài thụ động, tích cực Phan Thanh Hiền Chủ trì
24 2016 Thiết kế robot mô phỏng hành vi của tay người sử dụng sóng vô tuyến Đào Huy Du Chủ trì
25 2017 Thiết kế máy sao chè bằng điện Đào Huy Du Chủ trì
26 2018 Nghiên cứu, xác định bề dày lớp giữ nhiệt trong lò sấy Đào Huy Du Chủ trì


2. ĐỀ TÀI CẤP BỘ, CẤP BỘ TRỌNG ĐIỂM

Stt Thời gian Chương trình, đề tài Tác giả Trách nhiệm
1 2007 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực PLC (Power Line Communication) 

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Phương Huy

Phan Thanh Hiền 
Chủ trì
2 2008 Tối ưu mạng suy diễn nơ ron mờ thích nghi - ANFIS bằng giải thuật di truyền - GA và ứng dụng cho nhận dạng chữ viết  Nguyễn Phương Huy Chủ trì
3 2010 Xây dựng thuật toán giảm bậc ứng dụng cho viễn thông và điều khiển  Đào Huy Du Chủ trì
         
 

 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn