Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2011

Đề tài NCKH cấp trường năm 2011

Stt

Tên đề tài

Mục tiêu, nội dung chính

Sản phẩm - yêu cầu khoa học

Chủ nhiệm

 1

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron trong việc chẩn đoán sự cố máy biến áp lực theo công nghệ DGA

Nội dung chính:
Xây dựng hệ chuyên gia có ứng dụng mạng nơ ron để chẩn đoán một số sự cố máy biến áp mà các phương pháp thông thường không phát hiện được.
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Nghiên cứu quá trình tạo khí của MBA khi làm việc 
- Nghiên cứu các kết luận của các chuyên gia về mối liên hệ giữa thành phần khí và sự cố MBA.
- Xây dựng phần mềm chẩn đoán trên cơ sở mạng nơ ron.

Làm tài liệu ban đầu cho công ty điện lực các tỉnh phía Bắc và Tổng công ty điện lực 1;
Công bố 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.
 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

2

Nghiên cứu phương pháp số giải bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ kỳ dị

Nội dung:
Tìm lời giải cho bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu có dạng kỳ dị bằng phương pháp số.
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Nghiên cứu phương pháp số trong điều khiển tối ưu;
- Nghiên cứu một số bài toán kỹ thuật mà hàm mục tiêu có dạng kỳ dị;
- Tìm lời giải số cho bài toán.

Công bố 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

KS. Ngô Phương Thanh
CTV: KS. Nguyễn Trọng Toản; KS.Phạm Văn Thiêm

 3

Điều khiển tích hợp trên cơ sở điều khiển dự báo tựa mô hình và điều khiển PID kinh điển cho đối tượng SISO

Nội dung chính:
Hoàn thiện thuật toán điều khiển tích hợp MPC và PID và ứng dụng cho một đối tượng công nghiệp cụ thể.
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Tìm hiểu thuật toán điều khiển dự báo tựa mô hình 
(MPC- Model Predictive Control), thuật toán điều khiển PID
- Xây dựng luật điều khiển tích hợp giữa MPC và PID
- Ứng dụng thiết cho một đối tượng công nghiệp

Công bố tại hội nghị khoa học hoặc tạp chí chuyên ngành.

KS. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

 4

Nghiên cứu xây dựng toolbox cho Matlab sử dụng S-Function level 2

Nội dung chính:
- Nghiên cứu kỹ thuật lập trình S-Function Level 2 ứng dụng cho 1 số bài toán kỹ thuật
- Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng Toolbox mở rộng cho matlab
- Kiểm thử, thống kê trên các hệ thống khác nhau
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng S-Function Level 2 cho một số bài toán trong kỹ thuật
- Xây dựng Toolbox mở rộng cho S-Function trên.

Sản phẩm đào tạo ứng dụng tại: Trường ĐH kỹ thuật Công nghiệp hoặc các Khoa, Trường có ứng dụng MatLab. Là công cụ tốt cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh thí nghiệm

ThS. Nguyễn Văn Huy

5

Quan hệ giữa trạng thái đầu xo và độ quá điều chỉnh ymax trong bài toán thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực

Nội dung chính:
Tìm ra quan hệ giữa trạng thái đầu x0   và độ quá điều chỉnh ymax trong bài toán thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực.
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Đưa ra biểu thức định tính giữa độ quá điều chỉnh và điểm cực, tính toán độ quá điều chỉnh ymax
- Tìm mối liên hệ và trạng thái đầu x0 và độ quá điều chỉnh ymax.

Sản phẩm khoa học: Quan hệ giữa trạng thái đầu   và độ quá điều chỉnh  trong bài toán thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực

KS.Phạm Văn Thiêm

6

Điều khiển lò gia nhiệt theo nguyên tắc điều khiển ba vị trí ứng dụng PLC

Nội dung chính:
Thiết kế bộ điều khiển lò gia nhiệt theo nguyên tắc điều khiển ba vị trí ứng dụng PLC.
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Thiết kế bộ điều khiển ba vị trí cho lò gia nhiệt
- Sử dụng PLC để điều khiển và phối hợp điều khiển giữa các lò gia nhiệt.

Sản phẩm công nghệ: Ứng dụng nguyên tắc điều khiển ba vị trí và PLC trong điều khiển lò gia nhiệt

Ks.Nguyễn Hoàng Việt

 7

Nghiên cứu mạng nơ ron Hopfield lượng tử.

Nội dung chính:
- Giới thiêu mạng nơ ron nhân tạo
- Các đặc trưng bản của mạng nơ ron Hopfield, nơ ron lượng tử
- Mối quan hệ giữa mạng nơ ron Hopfield với nơ ron lượng tử 
Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về mạng nơ ron nhân tạo, mạng nơ ron Hopfiled
- Nghiên cứu khả năng giải quyết vấn đề của mạng nơ ron Hopfiled lượng tử.

Sản phẩm đào tạo: Làm bài giảng, tài liệu tham khảo cho ngành KTMT
ứng dụng tại: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Điện tử

Ths.Trần Thị Ngọc Linh

8

Ứng dụng của mạng neural trong việc nhận dạng, xấp xỉ hóa đối tượng và thiết kế bộ điều khiển theo mô hình mẫu cho đối tượng tuyến tính

Nội dung chính:
Ứng dụng của mạng neural trong việc nhận dạng, xấp xỉ hóa đối tượng và thiết kế bộ điều khiển theo mô hình mẫu cho đối tượng tuyến tính
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận dạng đối tượng điều khiển;
- Xấp xỉ hóa đối tượng;
- Thiết kế bộ điều khiển.

Sản phẩm đào tạo: Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành đo lương và điều khiển
ứng dụng tại: Bộ môn Kỹ thuật điện tử – Khoa Điện tử

KS. Đặng Thị Ngọc Ánh

 9

Điều khiển lưu lượng tổ hợp tai nút lõi với trễ khứ hồi thay đổi

Nội dung chính:
Nghiên cứu cơ chế điều khiển lưu lượng tại nút lõi trên mạng lõi trong điều kiện trẽ khứ hồi thay đổi.
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu mô hình mạng lõi;
- Các cơ chế điều khiển lưu lượng;
- Các cơ chế điều khiển lưu lượng tại nút lõi trong điều kiện trễ khứ hồi thay đổi.

Sản phẩm đào tạo: Làm tài liệu tham khảo cho ngành Kỹ thuật điện tử và điện tử viễn thông.
ứng dụng tại:  Khoa Điện tử
 

Ths. Nguyễn Thị Hải Ninh

 10

Nghiên cứu các công cụ phần mềm phần cứng cần có để kiến tạo các môi trường ảo, cùng với những giới hạn gặp phải khi sử dụng

Nội dung chính:
Từng bước một, nghiên cứu từng bộ phận căn bản trong một hệ thống thực tại ảo từ bộ tác động (effectors), hình ảnh, âm thanh và những biểu hiện xúc giác cũng như tương tác cho phép trong giả lập thực tại và thời gian thực. 
Mục tiêu nghiên cứu: 
-Nghiên cứu khái niệm thực tại ảo.
-Nghiên cứu bộ tác động, hình ảnh, âm thanh.
-Nghiên cứu những biểu hiện xúc giác.

Sản phẩm đào tạo: Tài liệu tham khảo cho môn học “Giao tiếp - người máy”.
Ứng dụng tại: Bộ môn Kỹ thuật máy tính.
 

KS. Lương Chí Châu

 11

Nghiên cứu bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền

Nội dung chính:
- Phân tích, xác định yêu cầu của bài toán tối ưu đa mục tiêu
- Nghiên cứu các giải thuật cổ điện áp dụng cho bài toán tối ưu đa mục tiêu.
- Nghiên cứu giải thuật di truyền trong bài toán tối ưu đa mục tiêu.
Mục tiêu nghiên cứu: 
Nghiên cứu các giải thuật cổ điển và giải thuật di truyền áp dụng vào bài toán tối ưu đa mục tiêu.

Sản phẩm đào tạo: Chương trình Demo bài toán tối ưu đa mục tiêu;
Ứng dụng tại: Giảng dạy cho ngành Kỹ thuật máy tính -  Khoa Điện tử.
Sản phẩm khoa học: Báo cáo hội thảo khoa học công bố tại: Hội thảo khoa học khoa Điện tử.

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 12

Điều khiển bền vững tay máy có khớp nối linh hoạt

Nội dung chính:
Nghiên cứu về “Điều khiển bền vững tay máy có khớp nối linh hoạt”
Mục tiêu nghiên cứu:
- Trình bày 1 số thuật toán liên quan đến điều khiển bền vững
- Xây dựng mô hình động học của tay máy linh hoạt.
- Xây dựng mô hình mô phỏng đặc tính vào / ra.

Sản phẩm khoa học: làm cơ sở tham khảo cho môn học điều khiển bền vững và robot công nghiệp.
Ứng dụng tại: Bộ môn Điều khiển - Tự động - Khoa Điện tử

ThS. Đỗ Công Thành

 13

Nghiên cứu một phương pháp mới giải bài toán tối ưu tĩnh với hàm mục tiêu có dạng đặc biệt

Nội dung chính:
Nghiên cứu phương pháp giải bài toán tối ưu tĩnh bằng phương pháp vượt khe
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu tình hình trong và ngoài nước về các phương pháp giải bài toán tối ưu tĩnh
- Nghiên cứu phương pháp giải bài toán tối ưu tĩnh bằng phương pháp vượt khe
- So sánh và đánh giá phương pháp giải bài toán tối ưu tĩnh bằng phương pháp vượt khe với một số phương pháp khác
- Xây dựng gói phần mềm ứng dụng phương pháp vượt khe giải bài toán nhận dạng tối ưu.

Sản phẩm công nghệ: Gói phần mềm ứng dụng.
Sản phẩm khoa học: Báo cáo hội thảo khoa học;
01 bài báo trên tạp chí Đại học Thái Nguyên hoặc chuyên ngành.
 

KS. Đỗ Duy Cốp

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn