Đề tài cấp cơ sở

Kỷ yếu khoa học khoa Điện tử năm 2012

Kỷ yếu khoa học khoa Điện tử năm 2012

Stt

Tên đề tài

Họ và tên CN đề tài

1

Ứng dụng phần mềm LabVIEW trong điều khiển vị trí động cơ điện một chiều

ThS. Đỗ Công Thành

2

Phân cụm nửa giám sát dựa trên đồ thị

1. TS Vũ Việt Vũ1
2. Nicolas Labroche

3. Bernadette Buochon - Meunier2

3

Vấn đề nhận dạng thanh điệu trong nhận dạng tiếng nói Tiếng Việt phát âm liên tục

ThS. Nguyễn Văn Huy

4

Lập trình ứng dụng mang Neural giải bài toán tìm đường tối ưu

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

5

Quan sát trạng thái thời gian hữu hạn mở rộng cho hệ tuyến tính có nhiễu trên miền gián đoạn

TS. Nguyễn Văn Chí

6

Nâng cao chất lượng tìm kiếm âm nhạc theo nội dung bằng cách sử dụng đặc trưng cao độ PITCH

ThS. Phùng Thị Thu Hiền

7

Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

ThS. Trần Anh Thắng

8

Điều khiển tối ưu tác động nhanh  ứng dụng trong công nghiệp  nung kim loại

ThS. Nguyễn Nam Trung

9

Ứng dụng giải thuật di truyền mờ trong bài toán quản lý hàng đợi tích cực AQM

ThS. Nguyễn Phương Huy1

PGS.TS. Lê  Bá Dũng2

10

Boosting Semi-Supervised K-Means Clustering by Active Learning

Viet-Vu Vu1
Nicolas Labroche nadette Bouchon-Meunier2

11

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho bài toán chia tải 02 động cơ nối cứng trục

TS. Nguyễn Duy Cương

12

Ước lượng tham số sử dụng thuật toán cắt giảm cân bằng

ThS. Đào Huy Du

13

Giới thiệu về thiết kế hệ thống nhúng

TS. Bùi Trung Thành 
(ĐH SP Hưng Yên)

14

Thuật toán Balanced Truncation cho hệ SISO với các điểm cực là số thực

Hà Bình Minh

(ĐH Bách Khoa HN)

15

Phục hồi và cải tiến hệ thống thí nghiệm điều khiển mức và lưu lượng

Sinh viên K43KĐT:
1. Trần Trọng Tuấn
2. Phùng Văn Tình
3. Nguyễn Tuấn Linh
4. Vũ Thanh Tùng
5. Trần Phượng Hoa
6. Vũ Thị Nguyệt
GVHD:
1. TS. Nguyễn Văn Chí
2. KS. Trần Văn Huy

16

Thiết kế  bộ điều khiển PID số trên nền vi điều khiển PIC16F877A

Sinh viên K43:
1 Nguyễn Thị Thoa
2. Lý Thị Huế
3. Nguyễn Thị Trang
4. Nguyễn Thị Chanh
5. Nguyễn Hoài Nam

GVHD: ThS.Phạm Duy  Khánh

17

Điều khiển động cơ dùng biến tần và PLC

Sinh viên K43:
1. Vũ Đình Thăng
2. Vũ Văn Ngữ
3. Hà Công Lực
4. Nguyễn Thành Luân
5. Đoàn Duy Bình

GVHD: ThS. Bạch Văn Nam

18

Thiết kế bộ KIT vi điều khiển PIC 16F877A

Sinh viên K43:
1. Nguyễn Hải Quân
2. Trần Ngọc Văn
3. Phạm Bá Lịch
4. Trần Quốc Viện
5.  Nguyễn Văn Hải

GVHD: KS. Đặng Thị Ngọc Ánh

19

Thiết kể bộ chỉnh lưu cầu có điều khiển sử dụng Thyristor

Sinh viên K43:
1. Phạm Ngọc Thăng
2. Phạm Trung Tuấn
3. Lê Văn Hưng
4. Tạ Văn Đại
5. Nguyễn Văn Thương
6. Nguyễn Văn Trường 
7.  Nguyễn Văn Đoàn
8. Bùi Văn Hùng
9. Dương Văn Hiệp
10. Nguyễn Khắc Hạnh
11. Doãn Ngọc Đức
GVHD: KS. Trần Quế Sơn

20

Thiết kế mô hình bãi đỗ xe nhiều tầng

Sinh viên K43:
1. Trần Văn Linh
2. Trinh Tiến Xuân
3. Nguyễn Anh Tú
4. Trần Quang Hợp
5. Nguyễn Viết Hiền
6. Lê Thanh Tâm
GVHD: ThS. Nguyễn Nam Trung

21

Thiết kế bộ khởi động mềm

Sinh viên K43: 
1.Tạ Văn Tuấn
2. Trần Văn Việt
3. Bùi Văn Tú
4. Dương Thành Luân
5. Nguyễn Ánh Ngọc
6. Cao Tuấn Anh
7. Tạ Văn Long

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh

22

Nghiên cứu lỹ thuyết và mô phỏng các giải pháp cân bằng động cơ cấu phẳng

ThS. Nguyễn Ngọc Hà

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn