Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016

Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Mã số

1

Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp mô hình hệ thống điện công suất nhỏ phục vụ nghiên cứu bù cos phi và lọc sóng hài

TS. Nguyễn Văn Chí

KS. Trần Thiện Dũng

T2016 - 07

2

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bù cos phi kết hợp lọc sóng hài.

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
KS. Đặng Văn Huyên

T2016 - 08

3

Nghiên cứu tối ưu vận hành hệ thống cung cấp nước sạch tại trường ĐH KTCN

ThS. Bùi Mạnh Cường

TS. Vũ Quốc Đông

T2016 - 09

4

Nghiên cứu, tính toán tối ưu hệ thống điều khiển tự động, ổn định áp lực cho nhà tắm SV trường ĐH KTCN.

ThS. Nguyễn Trọng Toản

KS. Trần Thiện Dũng

T2016 - 10

5

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nâng hạ tự động lò hồ quang trong dây chuyền sản xuất photpho

ThS. Trần Thiện Dũng

 

T2016 - 11

6

Nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng hệ SCADA cho trạm điện phân phối

TS. Đào Huy Du

ThS. Bùi Mạnh Cường
KS. Nguyễn Đức Mùi

T2016 - 12

7

Nghiên cứu, đánh giá định lượng ảnh hưởng của sóng hài đến công tơ điện

TS. Nguyễn Văn Huy

ThS. Nguyễn Hoàng Việt
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
ThS. Nguyễn Trọng Toản

T2016 - 28

8

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ lọc sóng hài thụ động, tích cực

ThS. Phan Thanh Hiền 

TS. Nguyễn Văn Huy
ThS. Trần Thiện Dũng

T2016 - 29

9

Nghiên cứu giải pháp ổn định độ chính xác của thiết bị đo đếm điện năng khi phụ tải thay đổi trong phạm vi rộng

ThS. Nguyễn Văn Chí (E)

ThS. Ngô Phương Thanh
KS. Trần Thiện Dũng

T2016 - 30

10

Thiết kế, chế tạo két sắt bảo mật sử dụng khóa số

PGS.TS. Phạm Thành Long

ThS. Lê Thị Thu Thủy

T2016 - 31

11

Nghiên cứu, thiết kế tín hiệu đuôi tầu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng

ThS. Nguyễn Hoàng Việt

ThS. Phạm Văn Thiêm
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh

T2016 - 32

12

Lấy quyết định nhóm với đánh giá dạng so sánh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên theo tiếp cận đại số gia tử

TS. Nguyễn Tiến Duy

TS. Trần Thái Sơn
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
TS. Nguyễn Phương Huy
ThS. Lâm Hoàng Bình
ThS. Bạch Văn Nam
ThS. Đặng Thị Hiên
ThS. Trần Thị Thanh

T2016-59

13

Nghiên cứu, tính toán tối ưu hệ thống cung cấp nước sạch

TS. Nguyễn Đăng Hào

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Puta
ThS. Dương Công Định
KS. Ngô Văn An
ThS. Dương Quốc Khánh

T2016-60

14

Nâng cao độ chính xác dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên việc kết hợp nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và kỹ thuật tối ưu bầy đàn

ThS. Nghiêm Văn Tính

Nguyễn Công Điều
Phùng Thị Thu Hiền
Lê Thị Lương
Đào Ngọc Tôn

T2016-61

15

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bù cos phi tĩnh

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

ThS. Phạm Duy Khánh
KS. Đặng Văn Huyên
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Nguyễn Văn Thanh

T2016-63

16

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển cho mô hình động học máy bay phản lực

ThS. Phạm Duy Khánh

ThS. Phạm Văn Thiêm
ThS. Nguyễn Hoàng Việt
KS. Trần Thiện Dũng

T2016-85

17

Thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất ngược phục vụ thực hành ngành cơ điện tử

ThS. Lê Thị Thu Thủy

ThS. Vũ Đức Vương
KS. Ngô Văn An

T2016-87

18

Thiết kế robot mô phỏng hành vi của tay người sử dụng sóng vô tuyến

TS. Đào Huy Du

ThS. Phạm Văn Thiêm
KS. Trần Thiện Dũng
ThS. Nguyễn Hoàng Việt
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
ThS. Lê Thị Huyền Trang

T2016-98

19

Thiết kế và xây dựng hệ thống sao chè tự động sử dụng nguồn nhiên liệu tái chế BioGas

ThS. Tăng Cẩm Nhung

ThS. Phùng Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Ngọc Sơn
Phạm Ngọc Huy
Hoàng Văn Mùi

T2016-99

20

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống vận hành nhà trạm thông minh (Smart BTS)

ThS. Bạch Văn Nam

ThS. Phạm Duy Khánh

T2016-100

21

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển cho tầu đệm khí (Hovercraft)

ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh

ThS. Phạm Văn Thiêm
KS. Trần Thiện Dũng
ThS. Nguyễn Hoàng Việt

T2016-101

22

Chế tạo máy bán hàng tự động phục vụ CBGV & SV

KS. Trần Thiện Dũng

ThS. Nguyễn Hoàng Việt
ThS. Nguyễn Trọng Toản

T2016-102

23

Thiết kế điều khiển cho hệ thống cân bằng Ball and Plate

KS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa

KS. Trần Thiện Dũng
ThS. Nguyễn Hoàng Việt

T2016-103

24

Thiết kế và chế tạo thiết bị đo tốc độ và kiểm tra bề mặt chi tiết chuyển động tuần hoàn

KS. Ngô Văn An

TS. Nguyễn Đăng Hào
ThS. Vũ Đức Vương

T2016-104

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn