Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Mã số
1 Thiết kế, chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu PGS.TS. Phạm Thành Long ThS. Lê Thị Thu Thủy
ThS. Ngô Văn An
T2017-S08
2 Ứng dụng xử lý ảnh vào việc phát hiện và chẩn đoán một số bệnh trên lá chè tại các vùng chè thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Tăng Cẩm Nhung ThS. Phùng Thị Thu Hiền
KS. Trương Văn Khoan
ThS. Đặng Thị Hiên
ThS. Trần Thị Thanh
ThS. Nông Minh Ngọc
ThS. Trần Thị Ngọc Linh
ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung
T2017-B37
3 Giải pháp điều khiển nâng cao chất lượng bám quỹ đạo cho quadcopter ThS. Ngô Văn An PGS.TS. Phạm Thành Long
KS. Đặng Văn Huyên
T2017-BS02
4 Thiết kế máy sao chè bằng điện TS. Đào Huy Du Nguyễn Thanh Sơn
Vũ Ngọc Kiên
Nguyễn Trung Kiên
2017-B35
5 Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thực hành cho học phần “Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật điện tử - WSH 418” ThS. Phạm Duy Khánh

TS. Nguyễn Phương Huy
ThS. Bạch Văn Nam

ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh

T2017-BS03
6 Nghiên cứu giải pháp truyền thông qua mạng Ethernet cho mô hình DCS phòng thí nghiệm bộ môn Đo lường Điều khiển ThS. Nguyễn Văn Chí E KS. Trần Thiện Dũng
ThS. Phan Thanh Hiền
ThS. Nguyễn Trọng Toản
T2017-S09
7 Xe lăn thông minh điều khiển bằng tiếng nói TS. Nguyễn Văn Huy ThS. Đỗ Duy Cốp
ThS. Phùng Thị Thu Hiền
T2017-S10
8 Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến phục vụ công tác đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ThS. Đỗ Duy Cốp   T2017-S12
9 Xây dựng website quản lý thông tin hội thảo quốc tế ICERA 2018 ThS. Đỗ Duy Cốp   T2017-S11

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn